Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

Przekazanie elementów wyposażenia biura dla organizacji pacjentów i innych organizacji non-profit

W związku ze zmianą lokalizacji biura, firma Amgen zaprasza organizacje pacjentów i inne organizacje non-profit działające w obszarze ochrony zdrowia do przesłania informacji czy są zainteresowane bezpłatnym otrzymaniem elementów wyposażenia biura, których listę stanowi załącznik excel oraz dołączone zdjęcia.

Informacje należy przesyłać mejlem do dnia 18 stycznia br. do godziny 12.00 na adres mailowy: jgralins@amgen.comoraz sjaczyns@amgen.com . Wniosek musi być wysłany przez osobę uwzględnioną w KRS organizacji.

Amgen informuje, że prośby będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń a realizacja darowizny wymagać będzie podpisania odpowiedniej umowy. Zastrzegamy sobie prawo rozdysponowania wyposażenia proporcjonalnie pomiędzy podmioty zgłaszające zapotrzebowanie.

Wyposażenie biura będzie do odebrania własnymi siłami w dniach 30-31 stycznia br. z dotychczasowej siedziby firmy, przy ulicy Domaniewskiej 50 w Warszawie.
Z wyrazami szacunku
Jacek Graliński


meble,drukarka-organizacje.xlsx