×

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony ?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

×

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony ?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

SZKOLENIA I ROZWÓJ

Nasi pracownicy wyróżniają się niezwykłą pasją i zaangażowaniem w niesienie pomocy pacjentom i wcielanie w życie wartości Amgen. Firma wspiera ich starania za pomocą zróżnicowanej oferty szkoleń. Również wzajemne relacje zawodowe traktujemy jako integralną część rozwoju pracowników. W naszym wspierającym i otwartym środowisku promujemy mentoring i coaching. Osoby, które wchodzą w takie relacje odkrywają, że mogą bez trudu korzystać z nieformalnych informacji zwrotnych i komunikacji dwustronnej. Dodatkowe programy, takie jak ocena metodą 360 stopni i feedback, dają wszystkim pracownikom możliwość rozwoju swoich zdolności i ciągłej poprawy wyników. Chociaż formalne szkolenia i relacje zawodowe są cenne, uznajemy, że najważniejszym katalizatorem wzrostu jest rozwój umiejętności w miejscu pracy. Szeroki wachlarz projektów realizowanych w Amgen powoduje, że pracownicy często angażują się w dodatkowe zadania, rozwijając swoje kompetencje. Dzięki temu mogą poznać różne obszary działalności firmy, poszerz yćwiedzę i zdobyć kwalifikacje z rozmaitych dziedzin. Dzięki utalentowanym i zróżnicowanym zespołom, Amgen może stawić czoła wyzwaniom rynkowym i właściwie wypełniać zobowiązanie, jakim jest niesienie pomocy pacjentom na całym świecie.