Służyć pacjentom – oto nasza misja.
Rozszerzając granice naszej dzisiejszej wiedzy, pragniemy zrewolucjonizować medycynę, by położyć kres najgroźniejszym chorobom.

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

W przypadku stosowania ekulizumabu istnieją uregulowania prawne dotyczące wyłączności rynkowej w leczeniu chorób rzadkich, a mianowicie w odniesieniu do stosowania w leczeniu:

  • atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) do dnia 29 listopada 2023 r.,
  • opornej na leczenie uogólnionej miastenii rzekomoporaźnej (gMG) do dnia 17 sierpnia 2027 r., oraz
  • choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) do dnia 28 sierpnia 2029 r.
    • W związku z tym produkt leczniczy BEKEMV® jest zatwierdzony wyłącznie do stosowania we wskazaniu napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) i nie może być stosowany w innych wymienionych wskazaniach.

      Powyższe zobowiązania mają zastosowanie w odniesieniu do wskazań, gMG i NMOSD tak długo, jak długo obowiązuje odpowiednia, prawnie uregulowana, wyłączność dla produktów sierocych.

Nauka

Nieustannie tworzymy przyszłość, dokonując kolejnych odkryć naukowych w obszarze nauk medycznych.

Dowiedz się więcej

W poszukiwaniu odpowiedzi

Wykorzystując najnowsze technologie, badamy złożoność mechanizmów biologicznych w poszukiwaniu terapii, które poprawią jakość życia chorych. Wierzymy, że biologia kryje w sobie wielki potencjał, który pozwoli stawić czoła najgroźniejszym chorobom.

Amgen inspiruje

Firma Amgen finansuje działania Fundacji Amgen, która wspiera kształcenie kolejnych pokoleń naukowców. Dzięki programom promującym edukację w obszarze nauk ścisłych, Amgen pragnie przyczyniać się do rozwoju wiedzy medycznej i tworzenia lepszej przyszłości dla wszystkich.

Dowiedz się więcej