FAKTY

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

W przypadku stosowania ekulizumabu istnieją uregulowania prawne dotyczące wyłączności rynkowej w leczeniu chorób rzadkich, a mianowicie w odniesieniu do stosowania w leczeniu:

  • atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) do dnia 29 listopada 2023 r.,
  • opornej na leczenie uogólnionej miastenii rzekomoporaźnej (gMG) do dnia 17 sierpnia 2027 r., oraz
  • choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) do dnia 28 sierpnia 2029 r.
    • W związku z tym produkt leczniczy BEKEMV® jest zatwierdzony wyłącznie do stosowania we wskazaniu napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) i nie może być stosowany w innych wymienionych wskazaniach.

      Powyższe zobowiązania mają zastosowanie w odniesieniu do wskazań, gMG i NMOSD tak długo, jak długo obowiązuje odpowiednia, prawnie uregulowana, wyłączność dla produktów sierocych.

FAKTY

Firma Amgen wykorzystuje pełen potencjał biologii w odkrywaniu, opracowywaniu, produkcji i dostarczaniu innowacyjnych terapii na rzecz pacjentów cierpiących na poważne schorzenia. Podejście to zakłada przede wszystkim używanie takich narzędzi, jak zaawansowana genetyka człowieka, do wyjaśniania złożoności chorób i zrozumienia podstaw biologii ludzkiego organizmu.

Firma Amgen koncentruje się na obszarach, w których istnieje wiele niezaspokojonych potrzeb i wykorzystuje swoje doświadczenie w produkcji leków biologicznych do poszukiwania rozwiązań, poprawiających efekty zdrowotne oraz znacząco podnoszących jakość życia pacjentów. Amgen, pionier w dziedzinie biotechnologii od 1980 r., jest dziś jedną z czołowych na świecie, niezależnych firm biotechnologicznych, która opracowuje szereg przełomowych leków i dostarcza je milionom pacjentów.

Pionierskie leki

Leki firmy Amgen pomagają leczyć poważne choroby. Działamy w ponad 75 krajach na całym świecie i docieramy do milionów ludzi walczących z rakiem, chorobami nerek, chorobami układu sercowo-naczyniowego, reumatoidalnym zapaleniem stawów, chorobami kości oraz z innymi poważnymi schorzeniami. Nasze leki są zwykle opracowywane z myślą o schorzeniach, dla których dostępnych jest niewiele metod leczenia lub jako terapie stanowiące realną alternatywę dla dostępnych leków.

Innowacyjne badania

Wyjaśnianie mechanizmów biologii ludzkiego organizmu to charakterystyczna cecha prac badawczych firmy Amgen. Stanowi ona główny atrybut działań w zakresie rozwoju szerokiej gamy nowych leków. W związku z faktem, że skupiamy się przede wszystkim na biologii, naukowcy firmy Amgen są w stanie zbadać skomplikowane mechanizmy molekularne chorób zanim zdecydują o tym, które leki lub metody leczenia będą najbardziej skuteczne i bezpieczne. Wraz z postępem genetyki, która umożliwia odkrywanie molekularnych źródeł choroby, chcemy wciąż ulepszać nasze metody rozpoznawania i kontroli wielu schorzeń.

Technologia produkcji na światowym poziomie

Leczenie milionów chorych na całym świecie wymaga stosowania bezpiecznych i sprawdzonych metod wytwarzania leków biologicznych, podawanych w formie iniekcji. Amgen, jako światowy lider w produkcji leków biologicznych, może poszczycić się renomą niezawodnego dostawcy wysokiej jakości leków dla pacjentów, którzy ich potrzebują. Wysoki poziom kompetencji, doświadczenie, czujność i zaangażowanie są niezbędne do zapewnienia odpowiedniej jakości każdej nowej serii leków biologicznych. Dla firmy Amgen rygorystyczna kontrola jakości oraz niezawodność zaopatrzenia pacjentów w leki są równie ważne jak innowacje naukowe.