×
Globalna infolinia dla ukraińskich pacjentów będących uchodźcami biorącymi udział w badaniu klinicznym Amgen. Kliknij tutaj po więcej informacji.

Глобальна гаряча лінія для українських пацієнтів-біженців, які беруть участь у клінічному випробуванні Amgen. Натисніть тут для отримання додаткової інформації.

Глобальная горячая линия для украинских пациентов-беженцев, участвующих в клиническом исследовании Amgen. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

Przyjmowanie leków przynosi korzyści, ale może również wiązać się z ryzykiem. Aby podjąć właściwą decyzję dotyczącą leczenia, dobrze oceniając korzyści i ryzyko, należy poznać wszelkie niezbędne informacje, które dostępne są u twojego lekarza, w ulotce leku oraz w innych zaufanych źródłach.

Działania niepożądane leków

Można ograniczyć działania niepożądane, nazywane też zdarzeniami niepożądanymi leku, dzięki zastosowaniu się do zaleceń fachowych pracowników ochrony zdrowia odnośnie przyjmowania i przechowywania leków oraz ich interakcji z innymi lekami. Amgen udostępnia informacje na temat produkowanych przez siebie leków, dotyczące zarówno warunków, w jakich powstają, jak i zasad ich skutecznego i bezpiecznego stosowania.

Czy można ograniczyć działania niepożądane?

Firma Amgen dąży do tego, by już na etapie badań klinicznych wyeliminować lub ograniczyć działania niepożądane, występujące po zastosowaniu leków:

 • zmniejszając dawki substancji czynnej zawartej w leku badanym, przy jednoczesnym zachowaniu pożądanych efektów jej działania;
 • dokonując przekształceń w strukturze molekularnej substancji czynnej, by ograniczyć niepożądane działania;
 • zmieniając sposób podawania leku pacjentowi, na przykład przez wydłużenie czasu uwalniania substancji czynnej lub aplikowanie go w sposób zapewniający największą skuteczność.

Gdzie znaleźć informacje o bezpieczeństwie leków?

Aby podjąć właściwą decyzję, trzeba dobrze orientować się, jakie korzyści i ryzyko wiąże się z przyjmowaniem danego leku. Istnieje wiele źródeł, w których można uzyskać te informacje.

 • Twój lekarz i farmaceuta
  Najlepszym źródłem wiedzy o działaniu leku i sposobie jego dawkowania jest lekarz. Ogólnych informacji na temat stosowania leków dostarczyć mogą również farmaceuci.
 • Ulotka dołączona do leku
  Każdy lek zaopatrzony jest w ulotkę, zawierającą informacje na temat zasad jego stosowania i możliwych działań niepożądanych.
 • Strony edukacyjne na temat leków
  Informacje na temat zasad bezpiecznego stosowania leków są dostępne w internecie. Często leki mają osobne strony, zawierające dokładne dane na temat danego produktu i szczegółowe wskazówki dotyczące jego stosowania.