BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

W przypadku stosowania ekulizumabu istnieją uregulowania prawne dotyczące wyłączności rynkowej w leczeniu chorób rzadkich, a mianowicie w odniesieniu do stosowania w leczeniu:

 • atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) do dnia 29 listopada 2023 r.,
 • opornej na leczenie uogólnionej miastenii rzekomoporaźnej (gMG) do dnia 17 sierpnia 2027 r., oraz
 • choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) do dnia 28 sierpnia 2029 r.
  • W związku z tym produkt leczniczy BEKEMV® jest zatwierdzony wyłącznie do stosowania we wskazaniu napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) i nie może być stosowany w innych wymienionych wskazaniach.

   Powyższe zobowiązania mają zastosowanie w odniesieniu do wskazań, gMG i NMOSD tak długo, jak długo obowiązuje odpowiednia, prawnie uregulowana, wyłączność dla produktów sierocych.

Przyjmowanie leków przynosi korzyści, ale może również wiązać się z ryzykiem. Aby podjąć właściwą decyzję dotyczącą leczenia, dobrze oceniając korzyści i ryzyko, należy poznać wszelkie niezbędne informacje, które dostępne są u twojego lekarza, w ulotce leku oraz w innych zaufanych źródłach.

Działania niepożądane leków

Można ograniczyć działania niepożądane, nazywane też zdarzeniami niepożądanymi leku, dzięki zastosowaniu się do zaleceń fachowych pracowników ochrony zdrowia odnośnie przyjmowania i przechowywania leków oraz ich interakcji z innymi lekami. Amgen udostępnia informacje na temat produkowanych przez siebie leków, dotyczące zarówno warunków, w jakich powstają, jak i zasad ich skutecznego i bezpiecznego stosowania.

Czy można ograniczyć działania niepożądane?

Firma Amgen dąży do tego, by już na etapie badań klinicznych wyeliminować lub ograniczyć działania niepożądane, występujące po zastosowaniu leków:

 • zmniejszając dawki substancji czynnej zawartej w leku badanym, przy jednoczesnym zachowaniu pożądanych efektów jej działania;
 • dokonując przekształceń w strukturze molekularnej substancji czynnej, by ograniczyć niepożądane działania;
 • zmieniając sposób podawania leku pacjentowi, na przykład przez wydłużenie czasu uwalniania substancji czynnej lub aplikowanie go w sposób zapewniający największą skuteczność.

Gdzie znaleźć informacje o bezpieczeństwie leków?

Aby podjąć właściwą decyzję, trzeba dobrze orientować się, jakie korzyści i ryzyko wiąże się z przyjmowaniem danego leku. Istnieje wiele źródeł, w których można uzyskać te informacje.

 • Twój lekarz i farmaceuta
  Najlepszym źródłem wiedzy o działaniu leku i sposobie jego dawkowania jest lekarz. Ogólnych informacji na temat stosowania leków dostarczyć mogą również farmaceuci.
 • Ulotka dołączona do leku
  Każdy lek zaopatrzony jest w ulotkę, zawierającą informacje na temat zasad jego stosowania i możliwych działań niepożądanych.
 • Strony edukacyjne na temat leków
  Informacje na temat zasad bezpiecznego stosowania leków są dostępne w internecie. Często leki mają osobne strony, zawierające dokładne dane na temat danego produktu i szczegółowe wskazówki dotyczące jego stosowania.