×
Globalna infolinia dla ukraińskich pacjentów będących uchodźcami biorącymi udział w badaniu klinicznym Amgen. Kliknij tutaj po więcej informacji.

Глобальна гаряча лінія для українських пацієнтів-біженців, які беруть участь у клінічному випробуванні Amgen. Натисніть тут для отримання додаткової інформації.

Глобальная горячая линия для украинских пациентов-беженцев, участвующих в клиническом исследовании Amgen. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

PRODUKTY

Leki firmy Amgen stosowane są w terapii poważnych chorób, w przypadku których wybór opcji leczenia jest bardzo ograniczony. Nasze produkty są obecne w 75 krajach i docierają do milionów pacjentów.

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

W przypadku stosowania ekulizumabu istnieją uregulowania prawne dotyczące wyłączności rynkowej w leczeniu chorób rzadkich, a mianowicie w odniesieniu do stosowania w leczeniu:

  • atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) do dnia 29 listopada 2023 r.,
  • opornej na leczenie uogólnionej miastenii rzekomoporaźnej (gMG) do dnia 17 sierpnia 2027 r., oraz
  • choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) do dnia 28 sierpnia 2029 r.
    • W związku z tym produkt leczniczy BEKEMV® jest zatwierdzony wyłącznie do stosowania we wskazaniu napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) i nie może być stosowany w innych wymienionych wskazaniach.

      Powyższe zobowiązania mają zastosowanie w odniesieniu do wskazań, gMG i NMOSD tak długo, jak długo obowiązuje odpowiednia, prawnie uregulowana, wyłączność dla produktów sierocych.

Informacja o produktach przeznaczona jest tylko dla mieszkańców Polski. Aby uzyskać informacje dotyczące innych krajów, przejdź na stronę www.amgen.com i wybierz odpowiedni kraj z menu „Amgen Worldwide”.

Informacje dla lekarzy    Informacje dla pacjentów

W tym dziale

Zażywanie leków powinno odbywać się pod kontrolą lekarza z uwagi na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta.

Zapewniamy fachową informację dla pracowników służby zdrowia na temat warunków użytkowania, dystrybucji i przechowywania naszych leków.

Amgen gwarantuje najwyższą jakość wytwarzanych leków. Zdajemy sobie sprawę, jak niebezpieczne dla zdrowia pacjentów są farmaceutyki sfałszowane, dlatego robimy wszystko, by zapobiegać pojawianiu się tego typu produktów na rynku.