×
Globalna infolinia dla ukraińskich pacjentów będących uchodźcami biorącymi udział w badaniu klinicznym Amgen. Kliknij tutaj po więcej informacji.

Глобальна гаряча лінія для українських пацієнтів-біженців, які беруть участь у клінічному випробуванні Amgen. Натисніть тут для отримання додаткової інформації.

Глобальная горячая линия для украинских пациентов-беженцев, участвующих в клиническом исследовании Amgen. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

NAUKA

Firma Amgen jest pionierem w wykorzystywaniu żywych komórek do produkcji leków biologicznych. Przyczyniliśmy się do stworzenia procesów i narzędzi, na których bazie powstał światowy przemysł biotechnologiczny.

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

W przypadku stosowania ekulizumabu istnieją uregulowania prawne dotyczące wyłączności rynkowej w leczeniu chorób rzadkich, a mianowicie w odniesieniu do stosowania w leczeniu:

  • atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) do dnia 29 listopada 2023 r.,
  • opornej na leczenie uogólnionej miastenii rzekomoporaźnej (gMG) do dnia 17 sierpnia 2027 r., oraz
  • choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) do dnia 28 sierpnia 2029 r.
    • W związku z tym produkt leczniczy BEKEMV® jest zatwierdzony wyłącznie do stosowania we wskazaniu napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) i nie może być stosowany w innych wymienionych wskazaniach.

      Powyższe zobowiązania mają zastosowanie w odniesieniu do wskazań, gMG i NMOSD tak długo, jak długo obowiązuje odpowiednia, prawnie uregulowana, wyłączność dla produktów sierocych.

W tym dziale

Amgen zatrudnia światowej klasy naukowców, którzy wykorzystują swoją wiedzę i talent do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Wspieramy rozwój nauki, dostrzegając szanse i umiejętnie wykorzystując wszystkie posiadane zasoby.

Lista substancji i produktów, które znajdują się obecnie w fazie rozwoju, jest długa i zróżnicowana. Dążymy do tego, by jak najszybciej zamieniać wartościowe odkrycia w skuteczne leki.

Jednym z najważniejszych etapów w długim i pracochłonnym procesie opracowywania nowych terapii są testy kliniczne. Ochotnicy uczestniczą w eksperymentalnych terapiach i otrzymują leki do testowania. Efekty działania zastosowanych środków są poddawane starannej obserwacji i szczegółowej analizie.

Firma Amgen dba o system produkcji i dystrybucji wytwarzanych przez siebie leków, tak, by najwyższy poziom leczenia był dostępny dla każdego pacjenta i w każdym czasie.