FUNDACJA AMGEN

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

W przypadku stosowania ekulizumabu istnieją uregulowania prawne dotyczące wyłączności rynkowej w leczeniu chorób rzadkich, a mianowicie w odniesieniu do stosowania w leczeniu:

  • atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) do dnia 29 listopada 2023 r.,
  • opornej na leczenie uogólnionej miastenii rzekomoporaźnej (gMG) do dnia 17 sierpnia 2027 r., oraz
  • choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) do dnia 28 sierpnia 2029 r.
    • W związku z tym produkt leczniczy BEKEMV® jest zatwierdzony wyłącznie do stosowania we wskazaniu napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) i nie może być stosowany w innych wymienionych wskazaniach.

      Powyższe zobowiązania mają zastosowanie w odniesieniu do wskazań, gMG i NMOSD tak długo, jak długo obowiązuje odpowiednia, prawnie uregulowana, wyłączność dla produktów sierocych.

Największą radością jest dawanie

Celem Fundacji Amgen jest wspieranie nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz poprawa jakości i dostępu do opieki medycznej, a także udzielanie pomocy społecznościom lokalnym, w których żyją pracownicy naszej firmy. Fundacja Amgen jest jednym z głównych filarów działalności filantropijnej firmy. Została stworzona w roku 1991, a jej głównym celem jest działanie na rzecz znaczącej poprawy jakości życia osób w różny sposób dotkniętych przez los. Od momentu powstania, fundacja przeznaczyła ponad 140 milionów dolarów na wsparcie organizacji pożytku publicznego w Stanach Zjednoczonych, Portoryko i Europie.

Cele działalności filantropijnej

W roku 2012 ponad 170 organizacji na całym świecie, wyznających podobne zasady i wartości co Fundacja Amgen, otrzymało od niej wsparcie. Organizacje te realizują przedsięwzięcia w jednym z przedstawionych poniżej obszarów, będących jednocześnie obszarami działania naszej Fundacji.

Poprawa jakości i dostępu do opieki zdrowotnej

Fundacja wspiera programy, w ramach których pacjenci oraz pracownicy ochrony zdrowia otrzymują informację, edukację i najnowsze rozwiązania z obszaru opieki zdrowotnej. Podejmowane działania skupiają się na ochronie praw pacjenta oraz wspieraniu inicjatyw, które mają na celu zapewnienie równego dostępu do świadczeń.

Wspieranie edukacji nauk ścisłych

Fundacja dąży do popularyzacji i podniesienia poziomu nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Identyfikuje i wspiera zarówno programy, które zapewniają studentom możliwość przeprowadzania praktycznych doświadczeń naukowych (Amgen Scholars), jak również te, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji nauczycieli (Amgen Teach).

Wspieranie społeczności lokalnych

Fundacja przeznacza znaczne środki na wspieranie społeczności lokalnych – tak, aby poprzez podejmowane działania poprawić jakość życia i pracy mieszkańców. Cel ten jest realizowany poprzez wspomaganie programów ekologicznych oraz działań dążących do poprawy jakości systemów opieki zdrowotnej.

Program Amgen Scholars

Amgen Scholars to program o budżecie w wysokości ponad 100 milionów dolarów, dzięki któremu setki studentów jeszcze w trakcie edukacji mają możliwość rozwijać swoje pasje, prowadząc pionierskie badania naukowe. Program rozpoczął się w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych, kiedy to ponad 250 studentów ze 100 różnych uczelni miało okazję po raz pierwszy wziąć udział w projektach badawczych. W roku 2009 została uruchomiona europejska edycja Amgen Scholars, w ramach której także polscy studenci mogą zdobywać doświadczenie u boku najwybitniejszych naukowców. Jest to jedyny tego typu program, który na tak dużą skalę wspiera zdolnych, młodych ludzi w rozwoju ich kompetencji badawczych w obszarze nauk ścisłych. Program Amgen Scholars przeznaczony jest dla osób studiujących na kierunkach medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, biologicznych i bioinżynieryjnych. Młodzi badacze odbywają swój staż naukowy w jednej z renomowanych uczelni biorących udział w projekcie. Wśród nich są zarówno uczelnie amerykańskie – w tym Uniwersytet Columbia (Nowy Jork), Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, Massachusetts Institute of Technology i inne, jak i trzy uczelnie europejskie – Uniwersytet w Cambridge (Wielka Brytania), Instytut Karolinska w Sztokholmie (Szwecja) oraz Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium (Niemcy). Studenci spędzają około 10 letnich tygodni w laboratoriach, prowadząc eksperymenty pod okiem bardziej doświadczonych badaczy. Punktem kulminacyjnym programu jest letnie sympozjum, podczas którego uczestnicy mają okazję wysłuchać czołowych naukowców oraz praktyków z branży biotechnologicznej. Studenci Amgen Scholars ze Stanów Zjednoczonych spotykają się w Kalifornii, a studenci z Europy – w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Sympozja stanowią doskonałą okazję do nawiązania cennych kontaktów z innymi uczestnikami programu oraz naukowcami pracującymi w przemyśle biotechnologicznym. Studenci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w programie.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Programu Amgen Scholars, odwiedź stronę: www.amgenscholars.com

Program Amgen Teach

Amgen Teach to program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, którego celem jest podnoszenie jakości nauczania przedmiotów przyrodniczych. Program, od 2014 roku dostępny także w Polsce, organizowany jest przez Fundację Amgen we współpracy z organizacją European Schoolnet. Szkolenia w ramach programu odbywają się według metody IBSE, która stosuje podejście do nauczania oparte na eksperymentowaniu i zadawaniu pytań, pobudzających ciekawość i kreatywność uczniów. Zamiast suchej prezentacji faktów i nauki „na pamięć”, promuje otwartą debatę, dociekliwość, samodzielne zgłębianie problemów i poszukiwanie rozwiązań, umiejętność logicznego uzasadniania swoich wniosków oraz poprawnego przeprowadzania doświadczeń. Na szkoleniach w ramach programu Amgen Teach nauczyciele dowiadują się, w jaki sposób stosować nowe strategie edukacyjne na swoich lekcjach. Dzięki temu szkolne zajęcia stają się ciekawsze, a uczniowie mają szansę obudzić w sobie zainteresowanie nauką, które może przełożyć się na wybór kariery naukowej w przyszłości.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Programu Amgen Teach, odwiedź stronę: www.amgenteach.eu