×
Globalna infolinia dla ukraińskich pacjentów będących uchodźcami biorącymi udział w badaniu klinicznym Amgen. Kliknij tutaj po więcej informacji.

Глобальна гаряча лінія для українських пацієнтів-біженців, які беруть участь у клінічному випробуванні Amgen. Натисніть тут для отримання додаткової інформації.

Глобальная горячая линия для украинских пациентов-беженцев, участвующих в клиническом исследовании Amgen. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

INFORMACJE DLA LEKARZY

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

Amgevita® 
adalimumab

ChPL

Aranesp®
darbepoetyna alfa

ChPL

Blincyto®
blinatumomab

ChPL

Kyprolis®
karfilzomib

ChPL

Mimpara®
cynakalcet

ChPL

Lumykras®
sotorasib

ChPL

MVASI®
bewacyzumab

ChPL

Neulasta®
pegfilgrastym

ChPL

Neupogen®
filgrastym

ChPL
ChPL
ChPL

Nplate®
romiplostym

ChPL

Otezla®
apremilast

ChPL

Otezla®
apremilast

ChPL

Parsabiv®
etelkalcetyd

ChPL

Prolia®
denosumab

ChPL

Repatha®
ewolokumab

ChPL

Vectibix®
panitumumab

ChPL

Xgeva®
denosumab

ChPL

Imlygic®

ChPL

Kanjinti®
trastuzumab

ChPL