×
Globalna infolinia dla ukraińskich pacjentów będących uchodźcami biorącymi udział w badaniu klinicznym Amgen. Kliknij tutaj po więcej informacji.

Глобальна гаряча лінія для українських пацієнтів-біженців, які беруть участь у клінічному випробуванні Amgen. Натисніть тут для отримання додаткової інформації.

Глобальная горячая линия для украинских пациентов-беженцев, участвующих в клиническом исследовании Amgen. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

NASZE DZIAŁANIA

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

Amgen – firma odpowiedzialna społecznie

Naszą misją jest wspieranie chorych w ich powrocie do zdrowia. Czynimy to zarówno poprzez dostarczanie im innowacyjnych leków, jak i poprzez wielowymiarową pomoc udzielaną pacjentom, lokalnym społecznościom oraz wspieranie nauki i edukacji w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych. Jednym z przejawów różnorodnego spojrzenia na system ochrony zdrowia jest nasza współpraca ze stowarzyszeniami pacjentów. Organizacje te pełnią niezwykle ważną funkcję, oferując niezbędne informacje i wsparcie chorym oraz ich rodzinom. Naszą misję realizujemy również za pośrednictwem Fundacji Amgen, która powstała w 1991 roku. Jej celem jest niwelowanie nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych, wspieranie lokalnych społeczności oraz promocja edukacji i popularyzowanie nauk ścisłych wśród młodzieży. Wierzymy, że dzisiejsza inwestycja w edukację młodego pokolenia zaprocentuje dynamicznym rozwojem nauki w przyszłości.