×
Globalna infolinia dla ukraińskich pacjentów będących uchodźcami biorącymi udział w badaniu klinicznym Amgen. Kliknij tutaj po więcej informacji.

Глобальна гаряча лінія для українських пацієнтів-біженців, які беруть участь у клінічному випробуванні Amgen. Натисніть тут для отримання додаткової інформації.

Глобальная горячая линия для украинских пациентов-беженцев, участвующих в клиническом исследовании Amgen. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

WSPÓŁPRACA

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

Organizacje pacjentów wspierają chorych poprzez działania mające na celu poprawę komfortu ich życia w trudnym i wymagającym czasie walki z chorobą. Współpraca z tymi stowarzyszeniami jest ważnym elementem realizacji naszej strategii CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). Wierzymy, że kooperacja z partnerami społecznymi prowadzi do skuteczniejszej realizacji naszej misji, którą jest wspieranie pacjentów w ich powrocie do zdrowia. Podstawą naszych relacji z organizacjami pacjenckimi jest wzajemny szacunek, uczciwość, zachowanie niezależności oraz otwarta komunikacja. Dążymy do długofalowej współpracy, która wpływa na wzmacnianie niezależności i wiarygodności naszych partnerów.

Lista organizacji, które skorzystały z naszego wsparcia:

  • Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa
  • Fundacja „Zdrowie dla mieszkańców Pabianic”, ul. Jana Pawła II 68, 93-200 Pabianice
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, ul. Wilczy Stok 12, 30-237 Kraków
  • Fundacja „Centrum Rozwoju Medycyny”, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
  • Stowarzyszenie PRO RENIS, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
  • Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych, ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań