WSPÓŁPRACA

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

W przypadku stosowania ekulizumabu istnieją uregulowania prawne dotyczące wyłączności rynkowej w leczeniu chorób rzadkich, a mianowicie w odniesieniu do stosowania w leczeniu:

 • atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) do dnia 29 listopada 2023 r.,
 • opornej na leczenie uogólnionej miastenii rzekomoporaźnej (gMG) do dnia 17 sierpnia 2027 r., oraz
 • choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) do dnia 28 sierpnia 2029 r.
  • W związku z tym produkt leczniczy BEKEMV® jest zatwierdzony wyłącznie do stosowania we wskazaniu napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) i nie może być stosowany w innych wymienionych wskazaniach.

   Powyższe zobowiązania mają zastosowanie w odniesieniu do wskazań, gMG i NMOSD tak długo, jak długo obowiązuje odpowiednia, prawnie uregulowana, wyłączność dla produktów sierocych.

Organizacje pacjentów wspierają chorych poprzez działania mające na celu poprawę komfortu ich życia w trudnym i wymagającym czasie walki z chorobą. Współpraca z tymi stowarzyszeniami jest ważnym elementem realizacji naszej strategii CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). Wierzymy, że kooperacja z partnerami społecznymi prowadzi do skuteczniejszej realizacji naszej misji, którą jest wspieranie pacjentów w ich powrocie do zdrowia. Podstawą naszych relacji z organizacjami pacjenckimi jest wzajemny szacunek, uczciwość, zachowanie niezależności oraz otwarta komunikacja. Dążymy do długofalowej współpracy, która wpływa na wzmacnianie niezależności i wiarygodności naszych partnerów.

Lista organizacji, które skorzystały z naszego wsparcia:

 • Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa
 • Fundacja „Zdrowie dla mieszkańców Pabianic”, ul. Jana Pawła II 68, 93-200 Pabianice
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, ul. Wilczy Stok 12, 30-237 Kraków
 • Fundacja „Centrum Rozwoju Medycyny”, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
 • Stowarzyszenie PRO RENIS, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
 • Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych, ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań