ORYGINALNOŚĆ LEKÓW

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

W przypadku stosowania ekulizumabu istnieją uregulowania prawne dotyczące wyłączności rynkowej w leczeniu chorób rzadkich, a mianowicie w odniesieniu do stosowania w leczeniu:

  • atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) do dnia 29 listopada 2023 r.,
  • opornej na leczenie uogólnionej miastenii rzekomoporaźnej (gMG) do dnia 17 sierpnia 2027 r., oraz
  • choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) do dnia 28 sierpnia 2029 r.
    • W związku z tym produkt leczniczy BEKEMV® jest zatwierdzony wyłącznie do stosowania we wskazaniu napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) i nie może być stosowany w innych wymienionych wskazaniach.

      Powyższe zobowiązania mają zastosowanie w odniesieniu do wskazań, gMG i NMOSD tak długo, jak długo obowiązuje odpowiednia, prawnie uregulowana, wyłączność dla produktów sierocych.

Firma Amgen dba o prawidłowy sposób wytwarzania leków – tak, by każda seria leku miała taką samą jakość oraz aby zachowane zostały procedury zapewniające bezpieczeństwo pacjentom.

Amgen angażuje się także w zwalczanie handlu lekami sfałszowanymi, które mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pacjentów. Opakowania leków produkowanych przez Amgen powstają w oparciu o nowoczesne technologie, trudne do podrobienia przez fałszerzy. Wymagamy od hurtowników zaopatrywania się bezpośrednio w Amgen. Prowadzimy także szczegółową dokumentację zamówień, a nasze metody księgowania są zgodne z zasadami compliance. Wspieramy działania organów prawnych w zakresie walki z nielegalnym procederem fałszowania leków.

Więcej informacji na stronie: http://wwwext.amgen.com/products/counterfeit-drug-statement/