×
Globalna infolinia dla ukraińskich pacjentów będących uchodźcami biorącymi udział w badaniu klinicznym Amgen. Kliknij tutaj po więcej informacji.

Глобальна гаряча лінія для українських пацієнтів-біженців, які беруть участь у клінічному випробуванні Amgen. Натисніть тут для отримання додаткової інформації.

Глобальная горячая линия для украинских пациентов-беженцев, участвующих в клиническом исследовании Amgen. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W Amgen pragniemy zmienić świat na lepsze. Nie ograniczamy się tylko do tworzenia leków, ale na różne sposoby wspieramy pacjentów, lokalne społeczności i edukację, by wspólnie budować lepszą przyszłość.

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

W tym dziale

Fundacja Amgen wspiera różnorodne inicjatywy i organizacje dobroczynne. Organizuje również programy na rzecz rozwoju edukacji, przeznaczone dla młodych naukowców, uczniów i nauczycieli.

Nieustannie służymy pacjentom,zarówno poprzez dostarczanie im innowacyjnych leków, jak i poprzez wielowymiarową pomoc udzielaną rodzinom chorych, grupom pacjenckim i lokalnym społecznościom oraz wspieranie rozwoju nauki.

Firma Amgen blisko współpracuje z licznymi stowarzyszeniami pacjentów na całym świecie. Współpraca ta oparta jest o szacunek, uczciwość i otwartość, z zachowaniem niezależności obu stron.

Dążymy do tego, aby wszystkie nasze działania CSR były zgodne z zasadami obowiązującymi w naszej firmie, które gwarantują uczciwość i transparentność procesu przyznawania grantów oraz współpracy.