ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W Amgen pragniemy zmienić świat na lepsze. Nie ograniczamy się tylko do tworzenia leków, ale na różne sposoby wspieramy pacjentów, lokalne społeczności i edukację, by wspólnie budować lepszą przyszłość.

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

W przypadku stosowania ekulizumabu istnieją uregulowania prawne dotyczące wyłączności rynkowej w leczeniu chorób rzadkich, a mianowicie w odniesieniu do stosowania w leczeniu:

  • atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) do dnia 29 listopada 2023 r.,
  • opornej na leczenie uogólnionej miastenii rzekomoporaźnej (gMG) do dnia 17 sierpnia 2027 r., oraz
  • choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) do dnia 28 sierpnia 2029 r.
    • W związku z tym produkt leczniczy BEKEMV® jest zatwierdzony wyłącznie do stosowania we wskazaniu napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) i nie może być stosowany w innych wymienionych wskazaniach.

      Powyższe zobowiązania mają zastosowanie w odniesieniu do wskazań, gMG i NMOSD tak długo, jak długo obowiązuje odpowiednia, prawnie uregulowana, wyłączność dla produktów sierocych.

W tym dziale

Fundacja Amgen wspiera różnorodne inicjatywy i organizacje dobroczynne. Organizuje również programy na rzecz rozwoju edukacji, przeznaczone dla młodych naukowców, uczniów i nauczycieli.

Nieustannie służymy pacjentom,zarówno poprzez dostarczanie im innowacyjnych leków, jak i poprzez wielowymiarową pomoc udzielaną rodzinom chorych, grupom pacjenckim i lokalnym społecznościom oraz wspieranie rozwoju nauki.

Firma Amgen blisko współpracuje z licznymi stowarzyszeniami pacjentów na całym świecie. Współpraca ta oparta jest o szacunek, uczciwość i otwartość, z zachowaniem niezależności obu stron.

Dążymy do tego, aby wszystkie nasze działania CSR były zgodne z zasadami obowiązującymi w naszej firmie, które gwarantują uczciwość i transparentność procesu przyznawania grantów oraz współpracy.