×
Globalna infolinia dla ukraińskich pacjentów będących uchodźcami biorącymi udział w badaniu klinicznym Amgen. Kliknij tutaj po więcej informacji.

Глобальна гаряча лінія для українських пацієнтів-біженців, які беруть участь у клінічному випробуванні Amgen. Натисніть тут для отримання додаткової інформації.

Глобальная горячая линия для украинских пациентов-беженцев, участвующих в клиническом исследовании Amgen. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

KONTAKT

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

Dane teleadresowe

Amgen Sp. z o.o.,
ul. Puławska 145,
02-715 Warszawa

NIP:527-24-20-782, REGON: 015609360, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS 0000188441, kapitał zakładowy 2.732.500 PLN
Tel.: +48 22 581 30 00
Fax: +48 22 581 30 01

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.,
ul. Puławska 145,
02-715 Warszawa

NIP 525-25-17-917, REGON: 145827419, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS 0000397231, kapitał zakładowy 5.000 PLN

Tel.: +48 22 581 30 00
Fax: +48 22 581 30 01
Email: reception-pl@amgen.com