×
Globalna infolinia dla ukraińskich pacjentów będących uchodźcami biorącymi udział w badaniu klinicznym Amgen. Kliknij tutaj po więcej informacji.

Глобальна гаряча лінія для українських пацієнтів-біженців, які беруть участь у клінічному випробуванні Amgen. Натисніть тут для отримання додаткової інформації.

Глобальная горячая линия для украинских пациентов-беженцев, участвующих в клиническом исследовании Amgen. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

STRESZCZENIA SPRAWOZDAŃ Z BADAŃ KLINICZNYCH (CSR)

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

Streszczenia sprawozdań z badań klinicznych (CSR)

Oprócz udostępniania technicznych streszczeń wyników na stronach clinicaltrials.gov oraz eudract.ema.europa.eu (EudraCT) firma Amgen zobowiązała się także do upublicznienia streszczenia sprawozdania z każdego badania klinicznego (streszczenie CSR) sponsorowanego przez firmę, zawartego we wniosku o wydanie zgody na dopuszczenie do obrotu, począwszy od zgód wydanych w 2015 r. W odniesieniu do nowych produktów, których procedurę rejestracji w USA i Europie rozpoczęto po 1 stycznia 2014 r., streszczenia CSR będą udostępniane publicznie w rozsądnym czasie po uzyskaniu ostatniej zgody w  wymienionych wyżej regionach.

Przed publikacją streszczeń CSR na stronie AmgenTrials.com będą z nich usuwane informacje stanowiące tajemnice handlowe oraz dane osobowe pacjentów.

Ponadto firma Amgen zobowiązuje się upublicznić dostępne streszczenia CSR wstecznie do 2004 r. Publikacje będą ukazywać się etapami w 2017 i 2018 r.

Informacje te mają na celu wywiązanie się ze zobowiązań w zakresie upubliczniania informacji i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów. Nie należy ich również uznawać za oświadczenie w sprawie jakiegokolwiek produktu wprowadzonego do obrotu. Niektóre informacje zawarte w tym dokumencie mogą różnić się od zamieszczonych w zatwierdzonych drukach informacyjnych dotyczących produktu lub mogą nie być w nich zamieszczone. Informacje dotyczące wskazań i właściwego stosowania produktu można znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Aby odnaleźć streszczenie CSR dotyczące konkretnego badania klinicznego, należy kliknąć nazwę produktu poniżej. Odnośnik ten prowadzi do listy badań klinicznych z podziałem na produkty, z której można wybrać konkretne badanie po numerze lub tytule. Należy pamiętać, że lista produktów pojawi się po udostępnieniu streszczeń CSR.

Lista produktów

Lista produktów w porządku alfabetycznym według nazwy międzynarodowej:
www.amgentrials.com